Yazılım

Veri Yapısı Nedir? Veri Tipleri Nelerdir?

Veri Yapısı Nedir? Veri Tipleri Nelerdir?

 

İnsanların zekalarını etkin bir biçimde kullanabilmeleri için hafızalarının da güçlü olması gerekmektedir. Hafızasını etkin kullanamayan ya da hafızası zayıf olan insanlar bu yüksek zeka imkanından yeterince faydalanamayacaktır. Aynen bunun gibi bilgisayarın problemin çözümünde göstereceği performans bellek ile çok yakından ilgilidir. Bilgisayarın gücü ne kadar yüksek olursa olsun bellek kapasitesi düşük ise bilgisayar bu gücünü etkin olarak gösteremeyecektir. İşlemci belleğin kapasitesine uyarak çalışacaktır. Bu bakımdan bilgisayar belleğinin en iyi biçimde kullanılması ve bellek birimine en kolay biçimde ulaşılabilmesi çok önemlidir. Bilgisayar biliminde belleğe erişim ve bilginin organizasyonu için veri yapıları tasarlanmaktadır.

Veri Yapısı Nedir?

Herhangi bir kaynaktan gelen datanın bellek içerisinde nasıl tutulacağını, sırasını ve aynı zamanda nasıl organize edileceğini gösterir. Bir programda veri yapıları sayesinde bilgiye erişim için çeşitli yollar izlenir. Bu yollar yazılımcı tarafından belirlenir.

Veri Tipleri Nelerdir?

Bir verinin bellekte nasıl tutulacağını, değerinin ne şekilde yorumlanacağını ve veri üzerinde ne tür işlemlerin yapılabileceğini belirleyen bilgiye veri tipi denir. Veri tipi kavramının programlama dillerinin gelişiminde çok önemli bir yeri vardır. Programlama dillerinde veri tipleri ilkel veri tipleri ve kullanıcı tanımlı veri tipleri olarak ikiye ayrılır. Bunların arasındaki temel fark, ilkel veri tiplerinin başka veri tiplerinden oluşmamasıdır.

  1. a) İlkel Veri Tipleri

Bu veri tipleri, dilin tasarımında kararlaştırılmış olup ve dilin kurallarına göre varlığı kesin olan türlerdir. İlkel veri tiplerini sayısal, mantıksal ve karaktersel olarak 3 gruba ayırabiliriz. Sayısal Tipler,  Tam Sayılar (int, long) ve Ondalıklı Sayılar (float, double) olmak üzere iki ana başlık altında toplanabilirler. Mantıksal Tipler sadece doğru (true) ya da yanlış (false) anlamında iki değer alabilir. Karakter tipleri ise genel olarak ASCII kodlaması ile saklanan bir veri tipidir. Karakterler bir araya gelerek karakter katarını (string) oluştururlar. Bazı diller karakter katarını ilkel veri tipi olarak kabul eder.

  1. b) Kullanıcı Tanımlı Veri Tipleri

Türetilmiş tipler ilkel veri tiplerinden oluşur ve bellekte bir dizi yerleşimde saklanırlar. Diziler, structlar ve pointerlar türetilmiş veri tiplerini oluşturmaktadır. Diziler art arda gelen aynı tip bilgiyi saklayan bellek elemanlarıdır. Aynı anda bir değişken isminin altında birden fazla data tutmak için kullanılırlar. İşaretçiler (pointer) ise değişkenlerin kendisini değil adreslerini gösterirler. İşaretçilere veriler yerine, bunların saklı oldukları adresler atanır. Bir işaretçi bir adrestir ve işaretçi değişken ise adreslerin saklandığı yerdir. İşaretçi tipindeki değerler, gösterdikleri veri ne olursa olsun sabit bir büyüklüktedirler.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu