Bilginiz Olsun

Müzik Aletleri

 

Müzik aletleri duygularımızı ifade edebilmemiz için en önemli araçlardandır. Müzik insanlık tarihi var olmaya başlamasından itibaren hayatımızdadır. İlk müzik aletlerimiz vücutlarımızdır. Bebekler ilk dünyaya geldiklerinde vücutlarına vurarak çeşitli sesler çıkartırlar, bu seslerin farklılığı hoşlarına gider bunu farklı şekillerde devam ettirirler. Algılama gücümüz arttıkça ve öğrenecek yaşa geldiğimizde de müzik aletleri hayatımıza girer. Müzik aletlerinin hayatımıza girmesiyle duygularımızı ifade edebilir, müziğe olan yeteneğimizi keşfeder, çocukluk yıllarında müzik aletleriyle tanışılırsa psikomotor kas gelişimine destekte bulunulur, bilişsel gelişim geliştirilerek diğer öğrenmelere destekte bulunulur, çaldığı müzik aletlerine şarkıyla eşlik ederken dil gelişimine ve kelime hazinesinin genişlemesine katkıda bulunulur.

Müziğin insanlık tarihiyle yaşıt olduğu düşünülürse günümüze kadar bu kadar büyük gelişim göstermesinin kaçınılmaz olduğunu anlarız. Müzik aletleri ses çıkarma şekillerine göre üçe ayrılırlar; telli müzik aletleri, nefesli müzik aletleri ve gergin zarlı müzik aletleri.

Telli müzik aletleri: Bunların ses çıkarabilen bölümleri gergin tellerdir. Her tel belli bir nota çıkarır. Alto, bağlama, balalayka, banco, çello, gitar, harp, kanun, keman, kemence, kontrbas kopuz, lavta, lir, mandolin, piyano, rübab, tanbur, ut, viyola, viyolonsel telli müzik aletleridir.

Nefesli müzik aletleri: Bunların bir ucundan doğrudan doğruya ya da uygun bir ağızlıkla üfleyerek borunun içindeki hava titreştirilir. Ses borularından çeşitli sesler elde etmek için boru boyunca dizilmiş bulunan delikler açılıp kapatılır. Akordeon, baso, flüt, gayda, klarnet, ney, obua, org, saksafon, trompet, zurna, nefesli müzik aletleridir.

Gergin zarlı müzik aletleri: Bir kasnak üzerine gerilmiş zarlardan meydana gelen aletlerdir. Gerginlikleri ve boyu değişmediği için verebildikleri nota çeşidi az olur. Davul, tef, dümbelek, gergin zarlı müzik aletleridir.

Müzik dinlemek ruhsal bir ihtiyaçtır. Rahatlatmak, eğlendirmek, hüzünlendirmek müziğin işlevlerindendir. Müzikten kaçmak imkansızdır. Çünkü müzik hayati ihtiyaçlardan biridir. Müziğin bu denli hayati ve çeşitli olduğu düşünülünce müzik aletlerinin de bizim için ne kadar önemli araçlar olduğunu kavrarız. Müzik aletlerinin bu kadar geniş bir çerçeveye sahip olması ve her birinin farklı bir büyüsü olduğu Yunanlılar tarafından kabul görmüştür. Müzik kelimesinin kökeni ‘musa’  peri, -ike eki ise dil anlamına gelir bunlar birleşerek perilerin konuştuğu dil anlamına gelir. Yunanlılar müziği sihirli bulmuşlardır. Bu sihire kapılmak kaçınılmazdır. Müzik aletleri bizi bu büyüye dahil ettiği için hayatımızda büyük bir öneme sahiptir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu